Advertisement

Văn khấn khác

 • Cầu tự

  Trong mắt người đời, “con cầu tự” là đứa con nhờ cầu xin mới có được. Những người đi “xin” hay “khấn” có con kiểu này thường là người hiếm muộn.

  Giải trừ bệnh tật

  Giải trừ bệnh tật, cách cầu nguyện, khấn nguyện, xin chữa cho mau hết bệnh, lành bệnh nan y

  Đầy tháng, cúng mụ

  Ông bà ta xưa quan niệm rằng: Đứa trẻ được sinh ra là do các vị Đại Tiên (Bà chúa Đầu thai), Tiên Mụ mà trực tiếp là 12 bộ Tiên Nương (12 bà Mụ) nặn ra ban cho.

  Văn khấn bán khoán tại chùa

  Đến Chùa ghi tên tuổi cha mẹ và con và hẹn ngày làm lễ. Sau khi sắm lễ (theo sự hướng dẫn) làm lễ xong gia đình (mại chủ) nhận được và giữ một tờ khoán (vải hoặc giấy đều được) cho đến khi làm lễ chuộc lại (lễ bán khoán ở ban thờ đức Chúa).
  Advertisement

  Yết cáo Gia Thần, Gia tiên khi cưới gả

  Các cụ ta xưa có câu ”Trai khôn dựng vợ, Gái khôn gả chồng”, từ cổ chí kim HÔN – NHÂN bao giờ cũng được xem là việc quan trọng của cả một đời người.

  Thượng Thọ

  Theo phong tục xưa nhà nào có ông, bà, cha, mẹ thọ từ 70 tuổi trở lên đều làm lễ Thượng Thọ cho ông, bà, cha, mẹ. Đây là tập tục thể hiện đạo lý làm người, uống nước nhớ nguồn, kính trọng biết ơn người đã sinh thành nuôi dưỡng mình, rất đáng được trân trọng.